Ogłoszenie o zamówieniu - przeprowadzanie warsztatów wspierających rodzinę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie: profilaktyki, prewencji, prowadzenia budżetu domowego, di

Zmiana ogłoszenia 2 

Zmiana ogłoszenia 

Ogłoszenie 

Projekt umowy część I

Wykaz osób część I

Formularz oferty część I

Projekt umowy część II

Wykaz osób część II

Formularz oferty część  II

Projekt umowy część III

Wykaz osób część III

Formularz oferty część III

Projekt umowy część IV

Wykaz osób część IV

Formularz oferty część IV