UCHWAŁA NR SO-0950/4/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 16 LUTY 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/4/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 luty 2017 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji