UCHWAŁA NR SO-0954/35/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 24 KWIETNIA 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0954/35/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego