ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 21/ZO/2017 na wykonywanie usługi czyszczenia

magistrali wodociągowej DN 400 mm metodą mechaniczną i hydrodynamiczną w Kościanie w rejonie ul. Granicznej i Bocznej
o łącznej długości ok. 1020,0 m jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez COATRENO Sp. z o.o. ul. Obornicka 330,
60-689 Poznań z ceną netto 111 200,00 zł.