Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016

Michał Jurga