ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 23/ZO/2017 na wykonywanie prac remontowych na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jesionowej w Kościanie obejmujących wymianię drzwi i remont ogrodzeniajako jedyna wpłynęła oferta złożona przez F.H.U. ADVI Wiesław Adamczewski ul. Wschodnia 9, 64-000 Kościan z ceną netto

40 076,24 zł.