ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 24/ZO/2017 pn. "Udzielenie leasingu operacyjnego
na zakup i dostarczenie do Wodociągów Kościńskich Sp. z o.o. samochodu marki Peugeot Boxer"
jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez PEKAO Leasing Sp. z o.o. ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
z ceną netto 96 053,24 zł.