Informacja z otwarcia ofert.

Informacja odczytana podczas otwarcia ofer