ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 25/ZO/2017 pn. "Sprzedaż, dostawa, podłączenie
i uruchomienie półautomatycznego aparatu do ekstrakcji tłuszczy SER 148/3(stanowiskowy)"
jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń
z ceną netto 24 035,00 zł.