ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 28/ZO/2017 na sprzedaż, dostawę i rozładunek rur,
trójników, kolan, korków, zaślepek i muf najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz
BOHAMET-ARMATURA Sp. J.Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota z ceną netto 19 546,56 zł


Pozostałe złożone oferty:
1. EKOTEL Sp. z o.o. Sp. K. ul. Miłosza 7, 62-025 Kostrzyn - cena netto 20 423,46 zł
2. Firma HAŁAS Krzysztof Hałas ul. Jana Dekana 6f, 64-100 Leszno - cena netto 20 274,70