ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym na wykonywanie bezwykopowego
remontu - wzmacnianiu studni betonowych kanalizacyjnych w sytuacjach awaryjnych jako jedyna wpłynęła oferta
złożona przez CONS CONTROL SYSTEM Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk.