ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościanskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym 26/ZO/2017 na wykonanie kompleksowego opracowania
koncepcji zaopatrzenia miasta Kościana w wodę do 2032 roku jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez NENTECH S.C.
Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber ul. Powstańców Wlkp. 24 62-300 Września z ceną netto 50 000,00 zł