ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 29/ZO/2017 na wykonywanie projektów przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych lub wodociągowo-kanalizacyjnych oraz na pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót  budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji, najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Instalacji CO GAZ i WOD.KAN Grzegorz Sadowski ul. Kraszewskiego 13, 64-100 Leszno z ceną netto 3 190,00 zł (przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacyjne + przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne).

Pozostałe złożone oferty:

1.Procal Magdalena Stachowiak – 3 330,00 netto razem

2.Unicat Pracownia Projektowa Eryk Baranowski Kościan – 3 550,00 netto razem