ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościanskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym 31/ZO/2017 pn." Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych
prac związanych z czyszczeniem i skanowaniem kanalizacji wraz z wykonywaniem napraw bezwykopowych" jako jedyna
wpłynęła oferta złożona przez Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk.
Cena netto złożonej oferty - 59 123,00 zł