ZAWIADOMIENIE

 

Wodocociagi Kościańskie Sp. z o.o. informują zgodnie z § 44 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych

w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. iż udzieliły zamówienia w trybie z wolnej ręki na załadunek,
wywóz i przetwarzanie wg kodu R 12 ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie konsorcjum w
składzie:
Lider - PHU ZBIGTAR Zbigniew Tarka Osowa Sień 55, 67-400 Wschowa
Partner - WEXPOL Sp. z o.o.ul. Poznańska 14a Dąbrówka Wielkopolska, 66-210 Zbąszynek