UCHWAŁA NR XXVI/281/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5