UCHWAŁA NR SO-0953/51/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0953/51/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kościana informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku