ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Maya do ul. Zachodniej w Kościanie (64-000)

 

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 9/ZP/2017 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk Święty Wojciech 31C, 66-300 Międzyrzecz z ceną netto 389 000,00 zł.

W/w oferta otrzymała 100 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

 

Druga oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WESPOL Marek Wesoły Strzelce Wielkie 8,

63-820 Piaski z ceną netto 401 000,00 zł. Oferta ta otrzymała 97 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.

 

Zgodnie z § 30 ust. 9 w/w regulaminu umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po

28 października 2017 r.