ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 34/ZO/2017 na sprzedaż, dostawę na ul. Zachodnią oraz rozładunek rur wodociągowych i rur do kanalizacji sanitarnej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "BOHAMET-ARMATURA" Sp. J.Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz Ciele ul. Kościalna 2, 86-005 Białe Błota z ceną

netto 37 990,36 zł.
Druga oferta została złożona przez firmę HAŁAS Krzysztof Hałas ul. Jana Dekana 6f, 64-100 Leszno z ceną
netto 38 460,60 zł.