ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym 35/ZO/2017 na wydawanie posiłków profilaktycznych
dla pracowników jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez FHU Imprezy Okolicznościowe Dolce Vita Joanna Myler Nowy Lubosz ul. Kościańska 7a, 64-000 Kościan.