ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 36/ZO/2017 na sprzedaż, dostawę i rozładunek rur do kanalizacji sanitarnej SN8 (lita jednowarstwowa) i rur do wody typu RC (dwuwarstwowa) najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PKRI WOD-BALL Sp. z o.o. ul. Krokusowa23A, 60-175 Poznań z ceną netto 16 283,97 zł.

 

Druga oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo SKOPLAST Sp. J. Stanisław i Krzysztof Szkopek Kaczory

ul. Raszkowska 9a, 63-430 Odolanów z ceną netto 16 670,20 zł.