ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

1. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym 39/ZO/2017 na wykonanie ogrodzenia przepompowni
zlokalizowanej przy ul. Topolowej w Kościanie jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Techniczne
inż. Stanisław Snela ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel
Cena netto złożonej oferty - 8 950,79 zł

 

2. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym 40/ZO/2017 na utwardzenie terenu przepompowni
zlokalizowanej przy ul. Topolowej w Kościanie jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Techniczne
inż. Stanisław Snela ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel
Cena netto złożonej oferty - 4 759,56 zł