ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 1/ZO/2018 na sprzedaż i dostawę odczynników
chemicznych jako jedyna złożyła ofertę firma AQUA LAB A.Sierzputowski i Wspólnicy Sp. J. z ceną netto 53 531,00 zł