ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 3/ZO/2018 na inwentaryzację remontowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych Sp. C. St. Bresiński, M.Żurczak ul. Kwiatowa 3, 64-000 Kościan z ceną netto 205,00 zł za 1 przyłącze.

 

Pozostałe złożone oferty:

1. KOMPAS Flieger Rafał ul. Wielichowska 42/1, 64-000 Kościan - netto 400,00 zł za 1 przyłącze

2. "GEODEZJA"   Sp. C. W. Kaczor, Z. Kąkolewski, R. Ratajczak Al. Kościuszki 15, 64-000 Kościan- netto 210,00 zł   

    za 1 przyłącze