ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 6/ZO/2018 na sprzedaż i dostawę wapna
palonego-mielonego, suchego, wysokoekstraktowego na Ocyszczalnię Ścieków w Kiełczeiwe najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma Brenntag Polska Sp. z o.o.ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle z ceną netto 459,00 zł za 1 tonę.

Drugą ofertę złożyło Centrum Wypału Wapnia Częstocice Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
z ceną netto 462,00 zł/tonę