ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym 7/ZO/2018 na wykonanywanie konserwacji i naprawy
stacji transformatorowychjako oraz linii konsumenckich SN 15kV jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez Zakład
Instalatorstwa Elektrycznego ENERKON S.C. Andrzej Foremski, Marcin Foremski ul. Marciniaka 33, 64-000 Kościan

Cena netto złożonej oferty za konserwację 1 stacji transformatorowej w okresie 1 miesiąca - 400,00 zł