UCHWAŁA NR SO-0952/32/12/Ln/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU

Uchwała Nr SO-0952/32/12/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kościana na 2018 rok