ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 5/ZO/2018 na sprzedaż i dostawę odzieży
roboczej dla pracowników jako jedyna wpłynęła oferta złożona pzez KORMEX Arleta Urbaniak-Konieczna,
Robert Konieczny Sp. J. ul. Poznańska 108, 64-000 Kościan z ceną netto 46 208,25 zł.