UCHWAŁA NR XXIX/304/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 ROKU W SPRAWIE WYKAZU WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN, KTÓRYCH NIEZREALIZOWANE PLANOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z

Treść uchwały