ZAWIADOMIENIE

Wodocociagi Kościańskie Sp. z o.o. informują zgodnie z § 44 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych
w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o., iż udzieliły zamówienia w trybie z wolnej ręki, na sprzedaż i dostawę flokulantu
Flopam FO 4800 MPM do odwadniania osadów Ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie firmie KORONA JV Sp. z o.o.
ul. Przy Bażantarnii 11, 02-793 Warszawa.