Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.