ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 8/ZO/2018 na sprzedaż i dostawę flokulantu
w postaci emulsji najkorzystniejsza oferta została złożona przez Klimapol Sp. z o.o. Dąbrowica 127c, 21-002 Jastków
Oferta ta otrzymała 90,48 pkt wg kryterium określonym w zapytaniu ofertowym.


Pozostałe złożone oferty:
1. Korona JV Sp. z o.o. ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa - 77,28 pkt
2. Skuma Marcin Skurka ul. Kresowa 15, 72-010 Police - 63,24 pkt
3. Flocsped Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa - 79,78 pkt
4. Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21 47-224 Kędzierzyn Koźle - 82,86 pkt
5. P.P.H.U. Węglo Stal Waldemar Biskupek ul. Chorzowska 50B, 44-100 Gliwice - 86,64 pkt.