ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 9/ZO/2018 na sprzedaż i dostawę
wapna palonego-mielonego na Oczyszczalnię Śceków w Kiełczewie (jednorazowa dostawa do 8 ton)
najkorzystniejsza oferta została złożona przez centrum Wypału Wapna Częstocice Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 27, 27-400 Ostroiwec Świętokrzyski z ceną netto 580,00 zł za 1 tonę.

Druga oferta została złożona przez Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle - 595,00 zł
netto za 1 tonę.