ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 10/ZO/2018 na sprzedaż i dostawę zbiornika oraz
wykonanie przepompowni ścieków zlokalizowanej na ul. Tadeusza Kościowa w Kościanie (64-000), na terenie po byłej cukrowni,
jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno
z ceną netto 55 725,00 zł.