UCHWAŁA NR SO-0950/11/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU

Uchwała Nr SO-0950/11/12/Ln/2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji