UCHWAŁA NR XXXI/327/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Objaśnienia przyjętych wartości