ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym 14/ZO/2018 na dostawę wody do picia
jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez P.H.U. "Sekwim Bis" Waldemar Sekuła ul. Chłapowskiego 14, 64-000 Kościan z cenami:
- STAROPOLANKA gazowana 0,33 l – netto 0,35 zł/szt.
- CISOWIANKA gazowaną i niegazowaną 0,5 l – netto 0,86 zł/szt.
- PRIMAVERA gazowana i niegazowana 0,5 l – netto 0,74 zł/szt.