UCHWAŁ NR SO-0954/32/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

Uchwała Nr SO-0954/32/12/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego