ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 15/ZO/2018 na wykonanie remontu
kolektora kanalizacyjnego sanitarnego w ul. W. Maya w Kościanie (64-000) jako jedyna wpłynęła oferta złożona
przez COATRENO Sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań z ceną netto 121 730,00 zł.