Sprawozdania

 

Plan wydatków budżetowych na rok 2020  wg stanu na dzień  01.01.2020 r. wynosi:  6.035.078,00 zł

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi:  121.960,00 zł

 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Bilans za 2019 rok
Rachunek zysków i strat za 2019 rok
Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2019 rok
Informacja dodatkowa za 2019 rok

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Bilans jednostki budżetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie - na dzień 31.12.2018
Informacja dodatkowa - na dzień 31.12.2018
Rachunek zysków i strat - na dzień 31.12.2018
Zestawienie zmian funduszu jednostki - na dzień 31.12.2018

 

Sprawozdania finansowe za 2017 rok

 Bilans 2017

 Rachunek zysków i strat jednostki 2017

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2017