Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017r.

Michał Jurga