UCHWAŁA NR XXXIII/346/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA Z DNIA 17 MAJA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3