ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym 17/ZO/2018 na wykonanie robót dekarskich

obejmujących budynek pompowni i trafostacji na SUW Jesionanwa w Kościanie jako jedyna wpłynęła oferta złożona przez
Firmę Handlowo Usługową ADVI z ceną netto 28 578,45 zł.