ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 18/ZO/2018 na sprzedaż, dostawę i rozładunek
na ul. Katną w Kościanie studni betonowych jako jedyna wpłynęła oferta złożona
przez Firmę HAŁAS z ceną netto 13 042,00 zł.