Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji

 

Kierownik: Anna Walczak

pok. nr 200 (II piętro)

tel. 65512 62 17

tel. 65512 11 11 wew. 301

e-mail: promocja@koscian.pl

e-mail: anna.walczak@koscian.eu    

 

Pracownicy biura:

 

Referent Jacek Olejniczak

pok. nr 200 (II piętro)

tel. 65512 62 17

tel. 65512 11 11 wew. 301

e-mail: jacek.olejniczak@koscian.eu   

 

Referent Monika Frąckowiak

pok. nr 200 (II piętro)

tel. 65512 62 17

tel. 65512 11 11 wew. 301

e-mail: monika.michalak@koscian.eu   

 

Zadania biura:

Do zakresu działania biura nalezą sprawy związane z prowadzeniem promocji Gminy Miejskiej Kościan.