Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty - "Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej z hydrantami DN 25"