UCHWAŁA NR SO-0953/37/12/Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR SO-0953/37/12Ln/2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNZNIU Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O PRZEDŁOŻONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU