ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 19/ZO/2018 na wydawanie posiłków profilaktycznych
dla pracowników spółki wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej Imprezy Okolicznościowe Dolce Vita Joanna Myler Nowy Lubosz.
Druga oferta została złożona przez firmę PAULA Krzysztof Sikora Kościan.