ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 20/ZO/2018 na wykonanie renowacji istniejących
studzienek, pompowni kanalizacyjnej oraz osadnika, zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie jako jedyna
wpłynęła oferta złozona przez COATRENO Sp. z o.o.ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań.