ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują iż w zapytaniu ofertowym nr 13/ZO/2019 na wykonywanie przewiertów sterowanych przy
budowie sieci najkorzystniejsza oferta wpłynęła od F.H.U. Przewierty Sterowane Robert Pujanek 89-520 Gostycyn, Łyskowo 3/1.
Druga oferta oferta została złożona przez Jasta Plus Sp. z o.o. Sp. k. ul. Zamkowa 1, 68-200 Żory.